Hakkımızda

Ülkemizde su ürünleri eğitimi veren, yüksekokulların fakülteye dönüşmesi ile birlikte mezun sayının artması ve su ürünleri yetiştiricilik sektörünün büyümesi neticesinde, 1992 yılında “Su Ürünleri Derneği”nin kurulması ihtiyacı doğmuştur. Derneğimizin ilk kurucuları, su ürünleri eğitimine emek vermiş, sektörün gelişimine öncü olmuş, duayen olarak kabul gören hocalarımızdan meydana gelmiştir.

Derneğimiz, kurulduğu günden itibaren kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte özel sektöre yön gösterici misyonunu hiç bırakmamıştır. Orta ve büyük ölçekli projelerin geliştirilmesinde, yeni teknolojileri takip ederek, sektörün çağdaş düzeye ulaşmasına katkı sağlamış, çeşitli danışmanlıklar vermiş ve projelerde yer almıştır. Ayrıca “Su Ürünleri Derneği” profesyonellik, yaratıcılık, dürüstlük, bilimsellik ve etik değerlere bağlılık gibi ilkeleri kurulduğu günden buyana kendisine amaç/hedef edinmiştir.

Süreç içerisinde her gelen yönetim su ürünleri sektörünün bir öncekinden daha fazla gelişmesine yardımcı olmuştur. Bu amaç doğrultusunda, bayrağı devralan, şu anki mevcut yönetimde, su ürünleri sektörünün ve bu sektöre emek verenlerin yanında yer alarak eğitsel, çevresel, ekonomik ve bilimsel konularda, araştırma, inceleme ve etütler yaparak sürdürülebilir su ürünleri gelişimi konusunda öncü olmaya devam edecektir.

“Su Ürünleri Derneği” ülkemiz su ürünleri sektörünün sorunlarında, tarafsız ve yapıcı tutumu ile yeni dünyayı algılayan açılımlar sergileyerek katkı sağlayacak, aynı zamanda üyelerimizin sorunlarına sahip çıkarak, sektörü geliştirmeye ve büyütmeye yönelik çalışmalar yapmayı hedef edinmiş, bir sivil toplum örgütü olarak adını tüm dünyaya duyurmaya çalışacaktır.

Misyonumuz

Su ürünleri sektörünün, mevcut durumunun ortaya koyulması, tüm dünyadaki modern teknolojik gelişmelerin sektöre yansıtılması, sektörün sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Başta su ürünleri mühendisleri olmak üzere, özel sektör (avcılık, yetiştiricilik ve işleme) kamu ve üniversitelerde yer alan tüm paydaşlar arasında koordinasyonunun sağlanması, politikaların oluşturulması amacıyla; bilimsel ve etik değerler çerçevesinde iletişim ve işbirliği içinde çalışmaktır.

Vizyonumuz

Aklın ve fenin ışığında Türkiye’nin su ürünleri sektörünün geleceğine yön vermektir.